ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการอาชีพเซกา แบบออนไลน์

คลิกลิ้งค์ ใบสมัครออนไลน์


สแกนคิวอาร์โค้ด

? ? ?เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสังกัดที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว
? ? ?ดังนั้น เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาลัยการอาชีพเซกา จึงได้มีการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อกำหนดในการสมัครเรียน ในวันมอบตัว และเปิดภาคเรียน

1. ให้นำหลักฐานมายื่น พร้อมเขียนใบสมัคร ในวันมอบตัว ดังนี้
? ? ?- สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน จำนวน 1 แผ่น
? ? ?- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
? ? ?- สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน นักศึกษา จำนวน 1 แผ่น
? ? ?- สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน นักศึกษา จำนวน 1 แผ่น
? ? ?- สำเนาบัตรประชาชนของบิดา จำนวน 1 แผ่น
? ? ?- สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา จำนวน 1 แผ่น
? ? ?- สำเนาบัตรประชาชนมารดา จำนวน 1 แผ่น
? ? ?- สำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน 1 แผ่น
? ? ?- หลักฐานอื่น ๆ …………….

2. จ่ายเงินค่าสมัคร ในวันมอบตัว
? ? ?- ระดับ ปวช. ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
? ? ?- ระดับ ปวส. 130 บาท

3. จ่ายเงินค่ามอบตัว ในวันมอบตัว
? ? ?3.1ระดับ ปวช.
? ? ? ? ?- ค่าคู่มือนักเรียน 100 บาท
? ? ? ? ?- ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน 100 บาท
? ? ? ? ?- ค่าตรวจสุขภาพ 100 บาท
? ? ? ? ?- ค่ารักษาสภาพแวดล้อม 200 บาท
? ? ? ? ?- ค่าประกันชีวิต 250 บาท
? ? ? ? ?- ค่าสมาคมผู้ปกครอง 200 บาท
? ? ? ? ?รวมค่ามอบตัวระดับ ปวช. ทั้งสิ้น 950 บาท
? ? ?3.2 ระดับ ปวส.
? ? ? ? ?- ค่าขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา 100 บาท
? ? ? ? ?- ค่าคู่มือนักศึกษา 100 บาท
? ? ? ? ?- ค่าบัตรประตัวนักศึกษา 100 บาท
? ? ? ? ?- ค่าตรวจสุขภาพ 100 บาท
? ? ? ? ?- ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล 100 บาท
? ? ? ? ?- ค่าบำรุงห้องสมุด 100 บาท
? ? ? ? ?- ค่ากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 100 บาท
? ? ? ? ?- ค่าอินเตอร์เน็ต 250 บาท
? ? ? ? ?- ค่ารักษาสภาพแวดล้อม 200 บาท
? ? ? ? ?- ค่าประกันชีวิต 250 บาท
? ? ? ? ?- ค่าสมาคมผู้ปกครอง 200 บาท
? ? ? ? ?รวมค่ามอบตัวระดับ ปวส. ทั้งสิ้น 1,600 บาท

4. กำหนดการมอบตัว ในวันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2563 ณ หน้าห้องทะเบียน (ในเวลาราชการ)

5. กำหนดการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

(ทั้งนี้กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทางสถานศึกษาจะประกาศ ผ่านเว็บไซต์ http://www.sekaicec.ac.th และ เฟสบุ๊ค sekaicec ให้ทราบอีกครั้ง หากมีขอสงใสติดต่อได้ที่ 097-3205515 , 090-6132896 , 042490644 , 042490647 วิทยาลัยการอาชีพเซกา)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *