โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุภายในสถานศึกษา

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFWNmNBTEI62jFFSD9N7aKeXh~_rWDuY0blnNJ7Q8PVw~%3B90gD4AjhHIltuitcC9eOFNYETiJ2IiNyojUwk0XthdwLzl1m0hcAFULOAGjtViEjIARU4~_UmtqSQXHZ0frEzlNtdUA7vdi7LAlVTEAogSGVIzAiAhFbLTEalGFt6YELJ5IF4GAt33WWz02ANWeAyDWfS0kStMJ1AC0o5AXPRSZ3GpQ5I5IrIiJAPBaQBWAJYF6dlQTGG~_D3pojHlUk9QaQZ4HQATaEdhAgYTwskeyQJhADUG2NHZ9hjRf~_GdY~_AH0Zb4Xe~_mSu5ANkgA2QKxKVLBjXM8Aa5pPKpOk~_dcpuMPdR~_2mJ1x5yWXR~_EhxRBMYXXV88EWQXank143IZU6~_xgx3ljfawS7UX8bCillsDrLchQ~_pLGooAHXIEKlkuKzlsRJQiLgCkCMAX8ySAWj~_5tR7jrdHbmHgcxiPSBthuiHplKZ0UqbGUwyAaqTxG565DJKj2IpWHNXYEQFwCmhAxJQD3m~_6fyX4w~_8cxUNSNwBlgA3TilYMUY3oOKjlifTkpAzgBRCx8TT~_NBgqjFgxpqUPgIkD1kV6MYKn1JQXxKJKmwHRhV6YhlbWD3tJQ2sIZlIZEOUsq~%3BY0cSYYwHc45E~%3BXm4uOwjUceVKHoepsZ4GBZZqGSvwZKTG3~%3BGigb9eFMVDaCnGdFarxNelvYQPL1S6mBlNOyxv2k~_2WFF8xL~_ZAKSWMMY17qOICPI0F6GLEqJNucpPW6wftuxKqh5XA3FNarHK61uqgPox0tiLqSoxWJUs7C1gst3C9tML1J2j4vnC8CrR73EECyg7Owz4EIh0EfGKbsuU4fYPPS2GIS3GI9c~%3B1bON2o5DgEppHjI73jHEfOFaSycg27OhwkvZp4wZjemWNB06~_j94N7~%3BwYy55daYjiMHAdF57xh7kEIS8mR84KrERfPLfk4qgegHY2hJEpfxlv5vL01wM85F3kv8q6lLlPJrh9gAxwCAZGdYy4~_QH4A~_sUugXgrydlALmdefBxT61w4r9tAumPc5x5z3mNvLEJkm9AFS9zPFu7bowA2hK4yHLRU5Qywzqki6mYU0Rf17I4FbLQEtUz2bbPv6iOSFMFRk~%3B1pwcWW7CjXg~%3Bo4ShEM~_uydya41vggNK5jOFnMtxFQPnevhUHJcpFKDIheZ6z0V3KYbYrvB3138RLaz~%3Bd20D7AiANNj28PnyHMeeW6Y~%3BFnMrU3BFNNg4QMIX~%3BQAa6lNfcjHkTkADcsRcYpg0GcZX8ygl0Mtd9TqAm8JVrrvhPH3hSA38yqB4WB9uCENzpi~_Of8AvwQwgmU~%3BAtwjNOzeSy3RAFjafmwAkh44l5~_WnBf1ATUADcNwzNw55t6w1D7SOxwkDayCPLsKfG665E3noRciO2E8fDiEHD5a~%3BAPQDTzhXmEAYMHE0QGMAHzpptpxrusDhsPJgZM2DydMNGLarMK4aCD9SO94y1l4BM61rXNHbYBDIAfYcjgGjihyTDl8LXZePbzv07X0BFpMPy0xIp~_WQLLjEEgUTO2V4ydzANqBy~_B9SSxwBS84pc4kuz7D3mXwgI16Ko4J2eXpqWeAFUmTATaE6SPiFJnsC7Of~_Hx7o3~_BuXL4R8ATH6vpeyh6HmSOX0meuHLeMiOARCUnf~%3BZoMWrBBfs~_4gj0APuiZvEZF9~_72B~_p8oWh9~%3BmLwMtyXhCIAul~_N3hhzdvdFe1z0xlvOp~_LzXixeZUP8L1A9o3lUKivd~%3B0QmBfsucbUtubUbnx4p~_73rbfJAE7AB9hU9sxk5UxuH44kR6CCvoXTZwzj0uqDvETRDvxUeVFbYNpU2aZdSFRxwHajX7510hflEJynV6C2OFCuoj2CabiOmNb~_mfCLsrRvN9wZsM5ZeBPlIJ~%3BIrJOvkl~_3PRHuqDvbQ~%3BQDUA78GAmR0bIcIfgjcO5ewSHaA~%3BCFjYgS8CF1koa~_F7YV9D6xAOz2CMl5UfkPvNb5UA~-~-.bps.a.1055719754764695&type=1


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *