การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักศะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และการประกวดนำเสนอนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxNWNmxJEkI82iDI7n8d2yjxEM9vwqSU6joVtFyE2sdr6n8TxdwX0AJZFipC4EQWMQj8DrlpdJHOgCpAyrxxPqAXh9GH91fFHvzB6jU5yPSD1CFhSWBgEXEAU8BGH28~_KJ0~%3BAE68VBLO4H5npQqgdLxlnepa8j3RJtAwocWEyvU0v4I2AJ2wBQA9kMbHXvNWmaf6D0xKURxOUADgNFCB4BeT21HWRylObpeSYsnCzwCcCpDp4GuP73iLDF9KTYoEdbPqU7ZAjcGK3RMsgjgiQTzaHCsTAmgQaV8MmiQsxYXTF~%3B8B6xFEtAEQFq6zec06xJzR6YiBN76IKU8FE~%3BCCXy0lKmjlO~_wk8P2pXaS2o5qZVitjwAgpR5qkWEtT0Bcy4vy1GHB9Xj2ACiJWwGekuvPYi3sLJZjeRzT6aX2NVlnZC2OYyI7Sr8GPUf5PYzywLEIpr4dC3bspeEJu~%3B4KK6ajBNCxYMdeJ54ELQZ7G8Kws2HlwoY0nOYRN7Tgw66WMCT2btUtHsZQc2OIwBiKSxiBsI8aFIltUKGPWgt2PbaWx1qiMf16VDrFbPM0yFIhjhJFIBa4jqWtBQmTq8lOTU5oshQ1OR~_qdapl7lw8fgDoIBTpTCQmbHIW9sWNeeyaOtdUdCnF6YtBtqaNT9APpyiVYl9sHoFvcj5hBEDcpLBheCXJNW2DD~_3z0YrEfpRqtNCbLextULBB7ShOqVK9HVN2rPMBeMegxgL5jx~%3BdvkARqAXOx6gAyPMxAuLKJC10AT5xsPCR2uMb1n8AxPGnp7MfYKHSTRiesOuzTBYyeVVbqNq2qi0~%3B1a5d9eCqTyGPZOrlOyi5QU2j69n0gc~_rBPtRK59B~_Rx85sV~%3Bic1b4O~_Ji2By7je5SvR0VGiB6cvN1gX74nn74uKQT5dH4ONpTtkBDx2jarvEg0UwSiAPa0YJtNCKT~_pbIGfHfK~_cnJ~%3BTHEQhC6uWpxNnAQn2aIZd~%3BbDTD1cROGUtqkg9gha6eZzCuNo6vVqsasdADar9RtGH1d4fdl8P16WlHS1dDbXEYy2zK~%3BYPgG3oO4y~_0~%3BED3hHXFSuWfSvm~_vAkzGkha8Fq8SnIFhbXKP81y~%3B~_~_ZP5pFS3AUz2F~_U42AKdj34G6iV0U28~_rKlN3fE5ULlN76AcX~_fsULsAnm3oxdUtfgGFzw3KU1uipk2O22yDcBheM0uvycMVXTKwIoMnOz0kvTx956lpr8VM6EObXU3ck5nfUuONQzMwf8BZgHjEA3jHZ0xa4rntB6G0IJATFSSlv5GHNPLrCcn5LiEsph5eSP8GKxVxxT22Bi~%3BLM8UQfARRnnMtbMQiKwXv2Pflt5cPvhvxt1IPiZgR97O4rd~%3B~%3BlVnvi6BGYi9615ZH9Rak78jxKF7jicgclNyhPE1jQR~_oDwH2JGQB~_~%3BUjc~%3BEmh91ylE4rSnl~%3BJ8~_tjaKfYkNpZvgDDDsImafmtyhdFfgC6zrPY3wqbUtjwmc~%3BhZ95rB5UcVNlG4RLWks5Iujfb07rECldOGjtWAafRdIpBWf8GhVMyeUp6KKK8EQIYVOvQB5r8U9ywfcLi4oFSLzn9Tf0x9erNg1yv2eL4WWuopTXVsr8vYU5Q2HoTCybWFgsYgVqATr~%3BzRaz9GtSbqf4yxbBdOOze1JWpdyKPV8wjawFalCAK1bJxGVjdZeDdSJ2ntffoAjeGgSYbf5t67LCFwx5ZH3d8~_6gtcFHG1gdXfQyTe3KTm0~%3B9xH77MoFtEH5vY1Bc8Ru1~%3Bwgkr3GfFXr5RSlQSowL9FBc~%3BjZqW5hs4TQ6liTdrPT5Sd93lwOw~%3Bh8K~_4uI.bps.a.1017319455271392&type=1

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *