พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxNV9mtZTEI62jEvvTf2Chw8Xm~%3BVgIGHCBMpEVSplKdQv94ACaPEBWVA1gHEAMg70o1TkgPkH6A5gCRB9gCDkD3StwVKXpeCCektdtD8wCScdsFtz5M~_Q8Q74rzjykTv~_Cqmw7QjBBRQrTJw0P1ByjJ8NAjFtHPKBEfkNLt3l1noyZB7EhQ~_btidTZIh1jonSCbaKUTbodHEniITPh2XpRtiMl3gvdEA8gF7gT38kBdVOt5iYgDzOaKANC18eXDh1j4B~_gCDGBqG4bKEU8~_FEZjrxjjxFxJhC~_rMYbGdLOuyLpGvcp1bLTZRa~_U6koH8ERb7gByAT1gE1RIENl4CTkv5JOP4KNOOTptgU5lZGmI1tatOE7wylJOlhQ~_NrQBrFForHQSxHk8UuJFG3xASewJyGF4S9t5sX1i7h8xmxMQjK0Nhw2x1XqDuo4smfKXscxQaRKpA2pU6MhpTl3UA8E9eYkKik1VC1zlnPsZvefxgFeXZBh1nRQWyQFGcwLFdhvBZNsBwWPUYCNqrnw2cqLNgNsapvlTcnbs20~%3BFiZ7wjS784JF2~%3Bt5LdsjyYAMwwWmejfdA25MUV2yYaiiA8aIOL~_4DIGMRU5fIBOALCIAeL4RYKscG40pPu~_g8o0k0J~_ioJ0~%3B4IQ4gF7isp9TIIS~_WVBqjhrrQ8OBgnJj30gpJ2dpw2Ih9yAkvG~%3B4nmJIBGNTLxwbb2SibblnQaTktgO6wGTNkrNLGxtc~%3BasrADBs1RrMA9JTh3n52k8wVaKz37ZsAoJHDPbF3YnpQQuu9CjIoqHU0ZnTBtc2b08aVbdKpAGx4UMDtTsJPlh0TLaFQ72k~%3Bo~%3BEBvADq0kPMDfqo6ZZVV9s3Ll6hILrutWFon7TUP6a9bj8eOzwVw5N4kqzyzf21wejaOywUw4K2fTbaJy0P~_XjkqNC~%3BgePb~_jCixacnp33ADk8GsP2DvpUld1Y2RuPuUoFdSqfDSH~_zsrcnYwIZzUT2PqaWUznuC85iRpLQnXCt3nYHYEa05Rn1nQ2J2eA5xEyPWPBc~_ai7TQotjqnvBCpMoMfpuaVr9E6TIEY~_rCYfXAhut63GtuU~_L~_qe2PMydWFMUy8Z6pimoTM8FfPFct1iaLnPWDNsSi9XzwYnAF3gcurT6aQw1X3XL6cvhT1X9Iya7Ym4E2FLzBtMpy6EusRGS4g2fE8wToTvboloa~_Sg2D9itmBvbME5K23LrbSUK375szvI7g7YLmbMi~%3BUHDHUG9fKJ1rAZ1K7FjDVwe6FfL3wnhiljc6zpDp6FlWVVaFBhb5IZSW6a4BLfhN6fBeFn0TJXCJJqrrniOKEbHFLY~_~%3Begz6iv0e9KbCx0sfTGQoile5JMjH~%3BDaN0DWo~_OrctJKmk3NuW7Muu5x63nTG94VvVveBbTLN8eAsD3CuNK7P~%3BFwGPW0cI6ytTvzbnf22emCc6jDphuKfi~_MS8xBzEWW~_B4sE6XEoLRVRDeHO9~%3BrvCfY~%3BYppTOAGLeccJsjB~%3B7NqAfI2FAAs1vKrYHF~_39x~%3BF9Y3spSVWQAnpJf3zlgVhbha8EsGwtEx7LUE9RlflqO~%3BsE7GwSzgWUFc2vgMzopNO3~%3B2lsTBA~-~-.bps.a.1003795026623835&type=1

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *