โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพบริเวรชายแดน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFVNmNxUAI62jFffTf2GoM5H1aeAAbJ~_2Wmizs0iHx1w9HKHD6YRpci0WKO7RkMadVKLktrgTf~_fgN~%3BvVLMdR5~_altFdJ6~%3BZrA~%3B~_ouqHMfP15dYvdJmn56~%3BAa~%3BcvlhjHrn9UN~%3B~_faNRj2W38qvTqmL2V~%3Bd5MPQQ7V6WuLNSzt9Bv3eq7~_Gzx~_fHPw4vwvz9PqXQo~%3BT7lcJvSynt9FPaPuVJ~%3BR~_flWhznHvCXXim5~%3BY~%3B~%3Bwox75Wty8p~_OdvCfQ7334UUz~_9BX~%3Bdrx~_Pfrl~_4zef35nTv6e~%3BGXlxu~%3Bf4b5pvXnWc3z5~_rR6zwH2Fls~_O~%3BbiGb2Qvn94hV39~_eNm~_F6n33mz5SvBHk7d~%3BIo~%3Bc~_14a~_~_U3b~%3Bh~_fCXMJ91~_wgF~_rT6e93XvZe7Le1~%3BjZ~%3B3j0M5X~_Cvqi73hz~_bL9El6~%3Btj58fyu~_vZH3qv2vmZK4NPuoz3Y9r5tk~%3BfP7xh8~%3BhBjX5WdR5MX2bwYT75882UU0N~_682j0xOlhSejNzUvn5FF2Xy3Ffn58CszTu2f1~_LV1Evy~%3B9PLek3~_6vNDkqy9fhP~_Rd56fgv8bcV0~_aO63elXfJ~_xx~%3BgrNfS~_~%3BVKi3nP4crJePyat~_~_WHME7l7SM18unwgf~%3BbTy8BNNw~%3B~%3BK7HTU3gvvnW1mSeXtxw9ennJmnxf~%3BgP99cufTZ768tSD7cMxWP4Bp8JIvQ~-~-.bps.a.954732548196750&type=1

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *