โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และวันสุนทรภู่รู้รักษ์ภาษาไทย

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFWNmNxUAI62jFffTf2GoA532iuQAbQ9Ju6RJuFWwUfz22x9jsZ6cWt6UybF5b1y6SZwvJ2mlmFdSSsGPWvXC~_3~%3B3at18qxy67~_5jf~_Qo6u~%3B2dZ~_pvP7sUOfzpte1sXX8S~%3BqjErDNsWv~%3Bp~%3BFemZ0ff~_~_rrD8PWmvUI3Dfno~_68xfOXhc9f5~%3BHXqnGf7X2XD419z~_5~_S2aXrEC~_2CZfTVgfPLgPj~%3BA5r37nQ8Y~%3BzfPPnWa~%3BXD4y~_t3vcf5Ejf8q53~%3Bwy0~_mXH48dM7T4RVks654T2Xfw~%3B4aPKkE~%3Bj08MgrvS0886Yg~%3BJ35FPlLWxnmteY8Qv47~%3B1chnTXzSd~%3B~_77r0HvqQs3xL~_967brYcNviTIvw7~%3BRS9~%3B1rPOeeuei6fc~_0nL7x9etDZj~%3B9SLoV7MZfwv4FO~_~_YJNg5813q~%3BJj4Mvjy6Tf~%3BCLli~%3BIX8jyAfXjPvnK~%3BPI1~_AjweXR~_RejIr9XmF~%3BfL2uBzdm19g~%3B89eAYdnsYTX0sAj~_Gvwl8j2~%3B2wefjnjfqp5VsdXrbxOOKx8PEnsX~%3B55OCTyZwXA967P7D~%3BMfHxPxFfjz~%3B2xSeLH~%3BSkefhu4Ectfga8SgYfzsu~%3B6~_JB4ENNPblfvivGNtTLKISkQz~_yhy~%3BC937l8JeloK~%3BrP~%3BKZvngY~%3BNn6MNRHyd7P0OeUF19iPWvsgj7V6Gka4i~%3BbeMHHKlt~%3BoMdb34b6bqWxoRedc15PL0M2H3T5CJZXT1rHz~_Aevbei2x8x9vErrF48Ua5nO419fHmV~%3BO5H~%3BT41nvv9bKfHJ3Wys2Xql23xCpr7U3A~%3Bjb5pA6~%3B24QPqK4hePVHExeOjn1GC~_HjwEG68b7N~_~_hmiOfHB5sWPD5~_gmPWAv0Kbn~_NvkPb4F8f~%3Btl7~%3B7rxOPZGgnppHXwn9thcPBR4kOvb1~_9B890U77qPHd42~_fBnvOuLjrS~_Gf7bx9i~%3Be9d~_Arzw~_aQJv7t74zh8dfmuA363LN~_Lz14YfIfBXnp6S2sc3nvsFeI6ekyfy~%3BQj9~_Kbgy~_TLr96Cpv9REPhVw2922NNftPLj3~_SnkB~_efk~%3BQ73jjxsuvAL~%3BVW~%3BT3kOkvmoJ8Dl5aDXx2XiHMKx1Tj4R80p5vnNec~_ugo8GfvR~%3B23rB4x8s2bP0e~_9z3~_3ht9pYS~_Nq0dX71PvB8~%3BaPHtw9e7p77ULt~_y9a6~%3B9cXz9Dxo~_2lcPw1ePBx46PKVwFfZfkfQE7GNF~%3Bw1Gry8gW~%3Bp1jvOx~_Q7TXB~_8CHgw774Qi9U575Afnc~_CcwnodP~%3BNa7~%3Bhy7~%3BBPzT5sHnd9~%3BwX2~%3B~_CbPdf~%3B0nXmeYekP9TfxvqEN9bj70bM7Vz8a6rz8Of5bvCr4L99bjpyfTjwj53~%3Bk6MV~_HzfcCYR4IX70h6LFPv4wsrOvw4dMvt6lPi~_NDLN7fe667ntD7mfeIb95Lnv4efOvva2Rsz7Onf0ohvp7~_HHb9OeLpjTf0PeJ9f3g39H3nh4jvft~%3B7jv~_x87l~_9dur~%3Bwb9b~_N3H~_a1yO0nkt867frFQzr5UuQzKcaf0~%3Bfk3ngN~%3BjyGevt9D0XyxgM9j~_Wzgs~%3BeY3~%3B1nqy7H~%3Bnp4TchPxWTj0L~%3B2flPP7zLd~%3B2~_jyad7~%3BzNUxE6fNNkxDv1SKjHzo0fet40~_~%3Bln29rIb9bbHzcvRk0~%3BCCfwwTY~%3B3zqP7dD~%3ByslPQk97vr~_UDP7zvE~%3BHr4i9D~_8lDf9DDHjx1J8K8JFdZ5yvxe~%3BqKXLz1V~_~_dp5RzBu1~_WHkp1b~%3B~_ecvr7~_fP8MvR~%3B8sG72307ekN9~_8LpHI3~_gVCdaZ1v~%3BCe1P~%3BfP4mzfz2xjC8t3w7fU3mwcPh~%3ByPIw~%3BuXD5t6Of~_S5ntV~_r5Xk2nw8Jufkh6XWtrwvi~%3BejHhLZl2w3~_b~_DtxPU3~%3BQz2RaPFBfrDOPCH16uv0gP~%3B3eeUlhx~_p5oH~%3BU8MPl0789~%3B~_133XkU86qvfgNv653~%3BwDfLtQPz6Ppb6Bceq5fo7x6DV8Jfj51fUa~%3Buvvsxby5~%3BE~%3BXgzqvH0L~%3BJn2pAn2L1AP01tp8F~_pn36jHjvv1~_oAIfln~_M~%3Bho7HxPm4xkdno14e~_Yvgr776ot9~_rf61p~_~_bXxiP3vrCftr8BCGPtvw8evvsfqauD~_2nyb6acj6B3xi~_yPqJSJs~_wHWc~%3B1DfmL7~_Vdv0Vv~%3BmGdSafUferr9TRD~%3Bq~_CJF7auXui3f9cV6~%3BN9Ft6IP6fev~%3Bkzt94F~%3Bufq3zdP5s7HAn3M2vxinq~%3B1pwj9xmLxFej~%3B6E8J6m~%3B1IBz1Ov8PQpn~_AcM~_MWw~-.bps.a.954752528194752&type=1

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *