โครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9VduRRTEI6mhHjc~%3B~_G9u5KOeTMRE1SOa1qqdmWJjK3yy2p6NdSSwbV~_JBPOdwbVwYr7fxONwyHR3mxO93XruJfePkH9k4800Af~%3BXM3q~_7H~_LAWcS5~_PhDdfHlT0E9LldPPv~%3BVWx82xF8fjkycf~_QbzKc8iWvx1Ru2~%3BE5~_23qd9x~%3BmVzOsZ8A3d74e8qdc~%3BkrLMB~%3Bh~_Vact3c4kV~%3Bk8mdgXqJ3PzXBZ8Z~_ZvsJ9ot6xT9~_vIcV5~_WDOO8P8ntdftNBfvWNm0kAv6tvBPlULt8o5il8~%3B8F7e~%3BK9x~%3BV3~%3B03xfoEvnXy9fHK4MS8N1lO4~%3B~_mhE9hrsYk88OXxd~_C~_981rDPmd~_zDmW~_~%3Bhbry3hx6fvOmoEWL~%3BzdPD4vigd4~_v3yrks~_J52~%3BNzODHf4PvP4hL2Z7~%3B5VZ~%3B~_TbzBHzw~%3BgfynF5PfxKKm32GF3t~%3Bto0nt~%3BL~%3B6A~%3BrUYj29fEq~_wTzNWb~%3BifSL4PoL52Lt8kgL81TuD83V66od907p9q4KeIo24f~_d7Hvdh47yfq~_f36fkV9Pq4z9GIc1~_zMM8Z7pej~%3BqE~%3BJfrtp9yn2fvfPirqmWA9sVi5j43~_ptmfo14fYt1~_h~%3B0q9tnYX7chzn3r7U~%3BZX~_38mv2XOfjuPbQa~_jKl~%3Bg37GKyv4Rfe9IsSvHee~%3Bn7rtOc5T4dekvX2oN8q6inQn12~%3BJgU~_S8bTV1~%3B057d~_fPur4etHQb~%3Bc~%3B6M~_~%3By7o2VlfhOG~_Ejvm58en8VBPC~%3B3OfePka~_ixgn7cy~%3Bfxx~%3BI58~%3Bf6Y3MeY6sPzn~%3B52a9m7nkJ6nvnL5y~%3By~_qB~%3BrPz9U8Pvnqiv5etnpz~_q~_tXltx~%3B1G~%3B8PyZQj1Cfs~_9dwv176xdJvwjs6~%3Bv8tzG~%3BF3zPF3v~_5jFv~%3BfjRPww4~%3BdPH6lud~%3Brn1NOtxW38nP~%3Byr5fOvjuXn~_dVbUm~_qBj~_6fTI1xMMZXz~%3BXpl9q4XzzP1k9iX3~_uP5HPxd964~%3BxD67s3Jw~-.bps.a.938114533191885&type=1

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *