ทำบุญวันเนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี วันประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพเซกา 18 มิถุนายน 2562

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFWdmNBTEI62jFESD039hqDM77RDm4jCEzrR5qp8z1Vty~%3BhuwBuWTl8ts3vLleinU~%3BI4vnJ3f2yqbf~%3BgyePx0ZJnfXTSCrUVYduahfvvPn6MjaI1~%3Bledh3Ze~%3BXgv7L~_7Rh76m1V~_e~_4H3SDnvVdj0M68rzHpA9IUtXffZ56sp5zbXFa~_UWrJ~_78k3IYTyvc379ExnZn3xG3nhqjj9Oe~_JCPtxvo0~%3BXP9E5bzxfNfHg~_mn4G0kZ~%3BuaL~%3B8V9wvy7jszz1oMHZT4T54~%3BseU~%3B51vPE3h~_F~_3XtcTPcp6vfD9afvX7zk~_0G18~_sF~_2BPg~%3Bq0zv2Ce9HfLK432rktf~%3BIp1~%3BbqT~%3BnfmE8I8ZexqeQP8vFhzf2G~_8~%3BgvuD9RAa3~%3B3XnPf33M~%3BzcaD~%3B0t~_C~%3B9ZPNtjrPD~%3B4tWe~%3BIb7x4uPjXxLfOvhefOrR8deS58fed5~%3BWrHN~%3BXNh~%3BN55nwBVn5Qj4V3fti4I9x9eeGDy9ev48Rjy4jnq5h3hPhX8Pb3lgv7hSxn4P7o8Pj5qX~_zXm~%3BPqXDr4R2psG~_53~_pNvcT~%3BsE~_pXxO9Gwt7gOvtIiX0WjHh~%3Be446~_Znz04r5gfAaPh3iJg3hXK~_MBf1Xpr8w6~%3BT8~_eGO8DvjjAzTXBx9O~_~_~%3BEOzbe5yBel~%3Bg8w9~%3B65AZ~%3BB~_vzxODrne~%3BRR74JP~_MP7b8jEz8Z4Bc~%3BzMfwsRMP2cC368YnL~%3BCZL3~_F~_~%3Bzlf~%3BDnzGd9qbin4~%3BC~_hlxbXyWznrteY6~%3BR3jLgN6m~%3BROY8191nP~_8bvjX6X8DbefxZ~_fGDxttfWL~_9662w~%3B~_Hj6uw37j~%3BwP7i~%3BIkffxqsF~_WR9mehnX3Xv~_VsKfex~%3B7R~%3B~_TpE~%3BurGexP9X3d99l~%3BqHz418fhP4e~%3Bm9Mv7k2ncdeApZ~%3BHRgv7Mf3ws8Kfm8p15k68Vk~%3BPHnD~%3BqNWrz77twnu17IT8re3wa5gvoC~%3Bt6Xz9FnrM822CPLt6bgk7rkk07gVbYffI0P9lC~%3ByshOe8Zfo78tiC~%3BnIxMH~%3BpL9uz4s3HPv6rsH8dZ8eIjBgzO~_OvGlfXf8X74wGft77Tc15NM4v1z0z1PsD3fqTTc~_JjX~_PP0GOZj~%3BPhN~%3B4rWrR7~_tPvTzQ774BjXIZ2WBvmrq04L~%3Bp2lvG~_TlV~%3Buo~_ZOXz021kZ~%3BLeqicelq8aB6s7~%3Bxmhv5TRTyZIJ66~_DcL4E0uz~%3BfYs3xshvqsWn~%3BNztiz847ZxFc3vmbgtyryW~%3BvUE~%3Bt7~_~_CtGJ~%3Bhc~%3BOXP9jbSfxbQmY8ZPjBlx9MevJ1iEdHPsKZjxp7m~%3BE78FcZLzsT7~_Vfc8yHKlufZgr97G9mOvHkeZfZ79x~%3BC~_vK~_Ew~_nfYb~_uHxF0~%3BwaVUxfjnnt1~_ZC~%3BBSsvnynPOLR~%3BODfOfOM~_Y~_~_RTa53fWN5~_O90ix~%3Bswv9CfjeQT5I9~%3BawXx~%3BjPV~%3BBPiwdx~%3BmVeW8am7Yz~%3B5m04~_F~%3BdjOAV5t550Pflinf~_fAvtj~_ZDPPFec5S~%3BQTScYrMc8dof~_J91X5vq8shl9k~_cUK~%3BbaM~_b6Yl~%3B3uvGwFf53zr9UZeedDwygV8uqxwOdlxMsd~%3BCrxW6hfv9yf6Dfe5M~_c~%3BipF~_8~%3BIWw8u8tmb3bQPfFwvH4n3jTy81dS~%3Bsf7Txv~%3Btzy6ov~_ytP5~%3B6StaXC~%3BjIg3x0DfjQ7Ycuesaevb8T~_n3nZbuYt4vzok2~%3BktevrsF~_rdz74qtXT~%3BJH5~_xnv6j~_8CVBPBX4yS~%3B5KRr~_HmW8wmFf8L7z9b~%3BPqF1HfD1ffPObX8WS~%3Bp~%3Bxj3iqRv2YMH54L2aT~%3B04Dz1pBvMP~%3BeOuC~_PSr55h6DdYr3k~%3BS~_34yb4d8WL94zx~%3B2Uzsx9aesJx19xJcn~_r0~%3BvjhzP~%3BtT4v12Xr3O~_6H4frCY~_lTWZ01~_~_R6yMsQrOa~_UJfBMewv8Kcl6SMwHUpwP5n1V774TyC~%3B7mWXq1Df9Az4O~_7ed6fdK~%3BIWPvexvcXrs3~%3B2R6L8q5JMefpPV91n04YfxDQFf6~_MPvL~_OBu3F~%3BCEtjBfqqQ772cnhN~%3BJv6PhnT9~%3BYz~%3BzHzAOH80DMPCG~%3BfE08yF8R468Sb9NvgvUfOfYK5ZkPVYhn8I1znrcK9HcL8lFO~%3BuhPYV725ryQd~_R931rh~%3BSpJvFzMFxLcP~%3BObcH6zLMiZT4b~%3B~%3Bu4v5McZr~_zRV9Qnw~%3B~%3Bs7zeGX~_l~%3B43uZsJ~_76PAL~_eD28JO8~%3BcPnrM95HzjfB9aG~%3BlCH~%3BWLipYxXm886~_W~%3B6gb5~_gO9bcn76gYezfOYqw1c7H~_EpnyG670u81vs63yOuifjpxsMV88tnyMrDj5zf3Kb~_dOvPZfQb9dvovz~%3B96Ad3v~_~_5TX7JBy54Tzrfc24TP934uXTN~%3BcuvH7S~_9aS~%3B0z91~_coV9evh9Bfzg8eLD94Topf3oX~%3BkZf~%3BQyW8E7ce8m~%3BfdVxfyfh~%3Bzed8k3zeuMvf1u09H3vz12O9rv~%3BWdfkc~_6Jp~_te8F94N4Jvm8G~%3BXknP~_7Y2Ti69bcx350sW77fcQN80~%3ByveIzjybnUTe8l7Ko33zW2c8M39OE7zs38KEfoTz4efVi468wX5bwp87G1~%3BH9WYTxtMGrEK9WPfLe51NPrG~_f~_Tg5r7iBj7OWj79pGPu3nny~_Vyb7wXfR3Md1Bd7Zv3zm5eS87H4i8nT3k4EXvh~%3BcY84rz4Nf3Zdf3TFPZRLPPvhK4ss~%3BPJzuoD3f9~_~%3BTnB~%3Bcwe~%3BJ7ynuPeu87wj02c6LfgZ~%3BsfjzM~%3Bg24vtMfIzxOVMPwXo4eMNk7PzkZ~_Ydvq~%3B84P~%3BFNwVQ7s~_eSzydmPPB8~_lY3~%3BnGy~_FvCs~%3Bje2XGfn~%3Bzk2PPzqde52Mwa~%3BJPYT5MS55Hv3Nt~_neRr0v8n4a~_~_~%3BztsecwXg08K~_fZGD4L8ll8~%3BeJ8EVj5w~_~%3Bpxwf4dPl9VOB59Gdnf8YL4pPJR1~_EvvOsnwjks8hPX~%3BVCpr6c88R34HuU636P8rjA0yG~%3BxuCniJ8Y~%3B9lffObdfPNuYP50YX5SZn37vef4W~%3BQ3BfUo23~_98P~%3BAmuuF~_vja3u630c96nfeEv~%3BfEzA~%3BJ~_cHT4Y8~%3Be6ZehfVaOfo4T6dPvJivnHpN1mt~_I803ZBNP~_H~_Sxvwn~%3Btd8IN31~_vjM7r6Xvt8H2P~%3B8uzYy~%3Bb~%3BQ~%3B~%3BrHzMfO~_dgzR389GXiVZ2~%3BWrDPek7989X8RnzTG58K~_Zr0l5lnje~_ob3~_EP~_Sjxf~_NrM5RzZNajjH2v3gT1zP9VXjr1aoz~%3B9BP~_P~%3BKyycfLZ886~_a~_Gr~%3Bg~%3B0C~%3B~_5yS~%3Bj~%3Bud~%3Bqnsn1dnv3G~%3BwZ6Q~%3BgcEZPMQ.bps.a.913509582319047&type=1

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *