โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่ 2562

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFWVmSBSEIu9EUsgn3v9iUgfT7pGwRSFi0q~_OYqkqpechfPflcud5yskbWo34ibxtk7fS3btd33QzfS~_x6n6cv66y~_tre~%3BjlLfGX2zX~_v2~_5767Vg9OWzXWwTrV~%3Bl9vPM81x6vK6V~_as~%3B3gKxn5TrhJ~_5p2XWbdaO9N~_FPrn1yxj9d~%3B54Fzx6n~%3B1pPn9y7Ms633PNNLuKZsudZPNlNV76F9aI9WTg~%3BY~%3B270U~_O26vfG~_dFrv3HYX~%3BU6s~%3Bzvm~%3Ba44i~%3Bn42~%3Bet~_3P2S~%3Bvwf6tKhPD9bLaS~%3BiY4xfaEGfO~_0z7Ke9duf8ZDwc8ZYU8mXwlcVXJcAHxidOQ38QfwV~%3BIsifRLzikJ~%3BhI68~%3B1T78WL6KKM7f8zROjP617~%3Bod~_7l~%3B4u2Mdzb415f~_gq9XP752gk9CfGz4yPMqcNjPHwG~_asr8Gv9t~%3BZF~_fMoW2ncV~_GcS3zv4HvIf~_VBCfedOvJZ~%3Bp4AH~%3BTWR4WeSn5aQLcn~%3B4Zcm99~%3BJ141Pn~%3BFPyf~_y~_V7JX8QvfeNRkw~_X~_Zh9J57MR4G~_sNV3h39azDefetL7~%3BTXHOv0HhI8ySTyHj5u~%3BGpLAm~%3BHziUcR~%3B7zAz3TtvTn2ycd35H8d4i~_wz4RyG~_JPvoThfGd9uppjL~_Mx~%3BAjyo23ygf67Yr2PMf968m~%3BlVMTjfvk4~%3BPOPf2fqUV2ug3~_~_~_00GHyU~_IRMPY75Oft0vvwYvv~_STo15XOuvj1LfNb1Nr1PON9zP2enXUnGd20E9ENz9dkN~%3BE07zkfV~_bjxaFdeld1xTo97Vn6pGxHllkvf33rj32~_FPdyx~%3Bz6TfR~%3BL6Rf34~_~_3X6F~_1HfXlh3f2O~%3BAzmkxnqjVnRv4D8rQvwku0vlq~_fVF~%3B2E4~_xJyirwt6z54cn7IuNX0y9jK2XNv3L2L~%3BMD~%3BJZtz~_YJmSnP54T73MYX~_Bzlw~_Wgfga68fj2sPD2f~_n38r2W3PDPBDXaB~%3B01eaTucrYs~%3BUpBfGzZnwu8GM9NS34d7c~%3B2hXH97L2WgDfLq4H6pN~_9lXBPs4vJU~_~%3Bfnx9J53IvIxPzTyj7EcxeLF~%3Bawxfi~%3Bj3~_GeM19RbYbxy~_pXEZ~_~%3Bw4~_PPzD~%3BB~_SeHz~%3BbxOWGPO~_M5~%3Bl76m9XgY9HeRv0wxt8v9IV9~_YH4H8Y~%3BKqCP~%3Bch6~_Obk~_~_THh0ccxNfpfxq~_v~_RTFuQk32Lmo0P7XcD33vnN7ut~%3B1cn~_dxX~_JfPvTv3Qr34o~_KCf~%3Bw~_L5z~%3BjN~%3B1P2P9y4pUfP169r~%3B7y9RbySc~%3Bid~_8FP1gfbo5~_4jP9JNlP7OoZey~%3B5PHhxnrmTL0E~_vnHy7Wd9uMjXNyYsP8~%3Bwk~%3Bl~%3B22Y~%3B16f~_sP9aTb4d4l0WI5PvB3gE~_3fp1F~_hv~_2j37kOPD4~_znycnI~_tMG~%3BmIb4lYw~%3BvA6XgG~_dtq6mP37xRBv~_~%3B~_0M54uP9yQF9yu8x~%3ByvnfxfMT9FBGfOEBs~%3BrBD7itP8e6GO9aBn7hPYl~%3BGV~%3Bth5~_CflSCf5~%3B~%3BeSN3u97Y7wvzjvLX3~_TwbOP9bxi~_HRoH~_aLFNbDaoV~%3Be54f1LfotdePgF~_6~%3Bdh68uPrT~_3wR3Z~_c7lzPvOrp18I~_0XDvsfS1Y95LsgnfxZ69eleGfNKcJ6xqsGTfK8Cf5x8bR08qU9wH9Fk~%3B~_4Df~%3BzDt2TwZfwS~%3BE~_hPsx3KZwHOgYf1vOZT~%3BObT3vOu995MviwHrQMn5L8McQ~%3BnXj38IH86b5PNiceuI9ofPybfLHNF1cBPseIZzbit~%3BO0nzTslw8P6EvW7555xTZ~%3BXcqH3~%3BQH~%3BVtZb12QT9HMp558k803Vwc~_svXbBfkbHdyfAdl53gEemcRj~%3BNfP~%3BwT~%3BWW9cAvo5n7v08JfzRJ87eHP~%3BnXgo4xHAOw756Dr84zrmSY2kfcMv~_~%3BEV~_R20Txxy2iEePnisfp38OZs~%3Brjr~_7DzserDfk~%3BYOv09w~%3B~%3BDFGa8z~%3BtbheYh~%3B3C~%3B~_mOeV9cLP1LdY~%3Bvu5wJf17z1MQP72B~%3BD2nf9cDfl4s~_mf4HzWs27sz73vuwn4kZ~%3B~_6Wf~_8XX6vTj1X~%3BBZiL9OP~_f7guvkpwvjMf1Ntr~_9i8lbt603bpg~%3B1b79qJfvgkUZfLjkgw1e8uEVEz~%3BiY5in3gWf3498Gf~_c~_O192f29P1Xx~%3Buah6B~_~_~_eZuOetrT048nd8b6mvwfux~_4d9XHw316A3gu47~_UE28beprkq9~_5ry9H7vl6N~%3B~_7imIh5H~%3BEfj~_7nzjt148TxXjNfVBtz681xXYR~%3B77zBNK~%3BlqPveS~%3BYZ6JL99nHg32f~%3Bf3nldviN7vbfAh~%3Bon3rjDyzR32Fuu5xfBh5yv3iW9~_eEz9F35~%3BcX86bfRn~_O7k~_wX~_p4l~%3BIn~%3Brkh~%3BZs17f~_pn1tW~%3Bud8H~_6XgiqPrqUQxfmE9~_z9iz~%3BcQT80p9~_VSKdd6HfOaF4Lzgifc9FeV5M784~_8cdviT5knj~%3BCWP~%3BuHgvPL33Oy~%3B0n1PffuTz4XzqJYH1fW~%3BzzIZ~_xq9w34lz6S~%3Be3~%3BTsvOoxfOL9xud~_cXi~%3B8FvYr6xH6Xf8I554r4ov~%3B2L8cfrzrhbvfPavAF4qxCtmfnHmfx3EJ5T2Yb4L9mfPWed9ze~%3BwNcjXEsSv2E~%3Bv1Gdlfb0zrynnoRvgQzC~%3BcvoP3yv95uDx48~_desL8DugPZ~%3Bwxv8RXn~_7w38ivzBy8~_8MP9shn75z3xW~%3BqVbBe2fQjYz~_KmYd5X3VD~%3B36gsV70yF~%3B9mvpE~%3Bs57uXJ~_9578ky~%3B~%3BfPDoHx8g~_8evsY987MkX~_~%3BJl8vMu3vHGgxNeyvWL~_Pve97xwH38PX6tv8u1~_~_Tb1olgv7oW~%3Bwf5diXzme9Vzb~%3BTv9437xUn6U1O~%3BnPWoAvqc~%3BCy8R8RhPrfOOvt~%3BNerzZX413v9CLuNxRqb~_nvy9G6~_Y97PD9zNvzFdlO1~%3BFvM8evs~_GCM63rfchUx8zGF~_8H3jt~%3BTsO~_tfx7V8hivj3vo~_~%3BF8enTzmPNd43ivyMef87jCcsKD2htN9s7Gv6h~%3Bjyfd~_7kA~_itPdCv8b3~%3BeArtAfvf3W2~%3Boac8Y~%3B4diN~%3B5TA~_~_L~%3Bwwkp7emTGC~%3BN16eV6j~%3B~%3BfeXjPfS~%3BaK0~_~%3BVvqnAj6dva~_H4D7kvf1lbgB6YvMVL9pP3n4QinnMb~%3BM8zPPPLn6vE3~%3BKyD~_vJF537P~%3B4MfWL97mQmPgf4oX7j3O~_CRl~_6~%3BIvzrHxj~%3B5gHvH2D9~%3Bhz~%3BabEB~%3B9Snswb53ceh86~%3BPUv~%3BurQ9~_U75uniPB1n4lfn24~%3B6ctT~_AemP0oI~-.bps.a.895123354157670&type=1

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *