ปรัชญา เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถานศึกษา

ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพเซกา

" เลิศล้ำ คุณธรรมนำหน้า พัฒนาสังคม "

เอกลักษณ์

" วิทยาลัยอาชีพของชุมชน "

อัตลักษณ์

" อาชีวะบริการ(R-Services) "

ที่อยู่ วิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

เลขที่ 99 หมู่ 4 ถนน เซกา-อากาศอำนวย ตำบล ซาง อำเภอ เซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

โทรศัพท์ : 042-490-644 โทรสาร : 042-490-647

e-mail : sekaicec@hotmail.com เว็บไซต์http://www.sekaicec.ac.th/