ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน เปิดรับสมัคร จำนวน 3 อัตรา

ประกาศ เรื่อง รับสมั

Read more

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ชุดทดลองวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บนแผง GID ชนิดเซฟตี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

➡ 611003ประกวดราคาซื

Read more