พิธีวางพวงมาลาและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โพสต์โดย Seka Icec เ

Read more

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ระหว่างวันที่ 10 – 25 สิงหาคม 2562 ในเขตพื้นที่ ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อช

Read more