การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักศะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และการประกวดนำเสนอนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

การประชุมวิชาการองค์

Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิะ

Read more

พิธีวางพวงมาลาและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โพสต์โดย Seka Icec เ

Read more