เมื่อเวลา 08.15 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ท่านนายอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ นางสุทิศา คงเถลิงศิริวัฒนา ออกตรวจเยี่ยม วิทยาลัยการอาชีพเซกา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครูพร้อมประชาสัมพันธ์ โครงการออม ภาครัฐ และแนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา

เมื่อเวลา 08.15 น. ว

Read more