การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักศะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และการประกวดนำเสนอนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

การประชุมวิชาการองค์

Read more

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพเซกา ได้นำ นายโชคชัย สืบสาย และนายจตุรงค์ บัวขาว นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ชมรมเครื่องบินเล็ก เข้ารับโอวาทและคำอวยพร จาก นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 29 ตุลาค

Read more