แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน โดยวิทยาลัยการอาชีพเซกา ได้คะแนน 80% จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์

ทำแบบทดสอบความรู้ทั่

Read more