โครงการทำบุญตักบาตรต้อนรับปี 2563

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxNWNux5TAI62iHN6b~%3BxnaCjuX7y9hEgAQ4Kh15TLVMtcf~_6Rq01nCChmw7fVL9Gvp8huAVE9sroj9DnvkMoQHD6MnJCM3fiTGtMpU~_fQ0ua2inwWC4TkP68zE212CLNM~%3BFEaPfiRP5M7j7ZKTIhe61J6bvidJ12jo0xBrsOk2fNUzfr5R84ZvKPSF74ljzSq1BeOLAaRJp4UrR6TmAfhjtZmycOVXDV~_KeCF~%3BD3OC~_pC2we8W6t7ZWN3z7sq7V97NWW9tggqIBLHnCzvpgxkw3~%3BCgGZ8BBfvjU4uiL1GaBOUv5~_fwM557QiXXaxa984acar8RSqpNOC7VtQo9APow4UKgjxLHht7zg8NlggmIzVnkN4b4c6~_cDnw0nDqhBqAZHxioJbDl2zuVYVn5XVO6JjBVQ1I3WVfYrr3ICYMMEpe1n9RLGc6N1u0i9oZccVh9O9fmIRRrDJDug04cvLWf4FTP4uGXIXBHGo3ai~_jxhgQ5TrEshFr840nTzQRwpyLo8HCCMk~%3Bw60D5xtKzEik5ryxDOZjAroIl3BSeM1LYCHQj9ALq9DoNS~_msXm3V5atBVlKYzFgRXLEMjQRMstqO210fYinDIU0~_cSJ6QQHcgMEg9SZhMtOAXbSYMLGXBR9PHdlzN13EVTg9ZeBSKYgs~_YPIhkwH9EHoO2qfTcMB1Kjvn4MQFVrFNuoZN2ha6N0~%3BkOn197Ptuxtc~%3B6WOBCWtbyFgzYzWfbvuFX0f2K3YrV75tS9iCywI4WH00R2dznGVyU1Ej~%3BkGXqQv9xNdy~_rBQncChF8fpRRrUy9SOgtc~_G9MjOT0GwITAWncCFZvByAanbPQjm~%3BWwwyuzOJJfORucKYPzRfpS2OJ7hThOI~%3By5OA6mWDKFXwP5wmexz6yh~%3B9R2NedsKIVoi19pRGuM9sRBTgmsNlpjk25f3SaBtS~%3BScRZqhdx1hfwlbLPuQn5sXeoCG5HAlbqG2CtGIQ90K9TtmUQZbrQzi6MYyzQ~_y4YykIe~%3BjOHEG8CTuMI512BQkkF9CqW825bYVq6Cldu~_HsmufRQ8TQa30yNcH3FXyEbCjIIfr3IH1OaC1h7IOp2e3R3sdssRzQWW1O0sgyrIoFocb1X42tEH~%3BeXUoYbbcUdtnebdC0cOCvXqskPrG0HkaYKnF8eBGlTpY2aVLXfHFfDUikn~_Ov2n~%3BYt0du3pYpdqiLAowsGq4Gywc7YuzrVnFBLLJ7HlmHFWDhZ44QLfDc1xiE9v5V5jOyKQKWt74NSoht7K5bByIN1brgaK6qeoEKiB4c~%3BS0gnsKD57e~_EX234lD0nX4Cn5gTFv1Jzu20Pmvj1GEqrU5xRIXyx4jJC4I4NCCa~%3BkItVL3FHbYp~%3Bmgya2Ljo02FbOhKSrzUf~_MSw~%3BlH2sICAnDkU~_jLOhMKLrzSiUYeYhXYmlEqlvxtKdSAWGG762AkfSsDPqXBaOgtqH1LZdBKTvIjB4NQpfjWNYFOVybEy2lFE0YDQGR6NChJoENlvKo3wk7qbUziTHvgp87u4wAUXpVdQ4omXXHosEMDqF1N~%3Bb1GpxSPPKbBkkGO2Bgb3QAm~%3BTek4HTq~%3BBdw1sZ2Pzfa35DA148BYfvC7bC4WVsx0W0rexDV7AzhfwxL492u7bY3IXtK~_tMEGKBF2DD3BQUd7ImDB8GIIGtyWMsPWFLR3ytuBJMIjLxITufLH7jJwoGO5eOFiLm2vxWIIfSqSGyr2cNqAXEwQGcbxOxicxf38Vdo1SyaTTfXsI3x7jGEn~_DIITlJjv4iwVZHKjUMThhRQqM6ao7Sv2tvHv2gWGLmXsUviJ4PyJMLks9CYLI3GiGZzrOr3PyCldQxsLJSvTIj~%3BwfnG~_Xz7FLcfueJ2yNfi5htzXicQwyVhpn7ITTA4yOXuLLfeXyZRvgiSYoAMhv~%3B9B~_4ugueN~_Mxx6uVeitymlUerfOP2CSyJdzfHpNSUAdpfeb~%3B5s~_Iw2d6pLkNqJv05BHLlzzvvOuSmPNTCnpSCdvro45MFo963erswYWBgkXSLaZrR4rjh37cFPBD9n~%3BgNfvQKc.bps.a.1074581126211891&type=1

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *