คณะผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพเซกา ได้นำ นายโชคชัย สืบสาย และนายจตุรงค์ บัวขาว นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ชมรมเครื่องบินเล็ก เข้ารับโอวาทและคำอวยพร จาก นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 29 ตุลาค

Read more