ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ระหว่างวันที่ 10 – 25 สิงหาคม 2562 ในเขตพื้นที่ ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

https://www.facebook

Read more

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพบริเวรชายแดน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

https://www.facebook

Read more