งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ดาวน์โหลด? ➡?ความพึงพอใจการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์?ของวิทยาลัยการอาชีพเซกา

ดาวน์โหลด? :arrow:?ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และการใช้อาคารสถานที่ ของวิทยาลัยการชีพเซกา

ดาวน์โหลด? ➡ ความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยการอาชีพเซกา

ดาวน์โหลด? :arrow:??1 ข้อมูลทั่วไป? ?2 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
3 ข้อมูลตลาดแรงงาน? ??4 ข้อมูลบุคลากร? ?5 ข้อมูลเงินงบประมาณ? ?6 ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน??7 ข้อมูลครุภัณฑ์???8 ข้อมูลอาคารสถานที่? ??9 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดบึงกาฬ
ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ดาวน์โหลด? :arrow:?ความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงาน

ดาวน์โหลด? ➡

ดาวน์โหลด : เอกสารงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *