แผนที่วิทยาลัย

เลขที่ 99 หมู่ 4 ถนน เซกา-อากาศอำนวย ตำบล ซาง อำเภอ เซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
โทรศัพท์ : 042-490-644 โทรสาร : 042-490-647 e-mail : sekaicec@hotmail.com