สถานที่ตั้งสถานศึกษา

บ้านโคกบริการ เลขที่ 99 หมู่ 4 ถนน เซกา-อากาศอำนวย
ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

โทรศัพท์ : 042-490-644  โทรสาร : 042-490-647
e-mail : sekaicec@hotmail.com