หมวดวิชาทักษะชีวิต

ชื่อ : นายเทียนชัย คำลิ้ม (หัวหน้าหมวดวิชาทักษะชีวิต)
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู คศ.1
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 080-7593166
ชื่อ : นายวราวุฒิ ช่วยรักษา
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู คศ.1
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 084-9132407
ชื่อ : นางสาวสุปรียา ศรีลาศักดิ์
ตำแหน่ง : ข้าราชการ ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 
ชื่อ : นางสาวพรทิพย์ คำภาศ
ตำแหน่ง : ข้าราชการ ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 095-8596541
ชื่อ : นางสาวสุภารัตน์ เทพโพธิ์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 080-1902405
ชื่อ : นางสาววิราวรรณ แพงสุข
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 062-1594756
ชื่อ : นายรัฐพงษ์ เพียรวิชา
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 095-1704489
ชื่อ : นายสายฟ้า ด้วงชรา
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 092-4720951