สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.สัญญา ปัจสุริยะ (หัวหน้าสาขาวิชา)
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิ : ปริญญาโท
เบอร์ติดต่อ : 089-9444577
ชื่อ : นายนิคม จันทร์ใด
ตำแหน่ง : ข้าราชการ ครู คศ.2
วุฒิ : ปริญญาโท
เบอร์ติดต่อ : 083-3515088
  ชื่อ : นายธรเดช แก้วทอง
ตำแหน่ง : ข้าราชการ ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 062-6644890
ชื่อ : นายสรรเสริญ วงษ์คำหาญ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 096-9042742
ชื่อ : นางสาวแพรวพรรณ วงศ์จันทร์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 084-8868828
ชื่อ : นายณัฐวุฒิ สุริยะ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 083-0074854