สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ : นายประสบสุข อ้วนอ่อนตา (หัวหน้าสาขาวิชา)
ตำแหน่ง : ข้อราชการ ครู คศ.1
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 089-9422511
ชื่อ : นายพรหมินทร์ พรศรี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 089-3762455
ชื่อ : นายปุณณวัฒน์ ถากันหา
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 081-3551955