สาขาวิชาช่างยนต์

ชื่อ : นายวัตรธนา อังคุนันท์ (หัวหน้าสาขาวิชา)
ตำแหน่ง : ข้าราชการ คศ.1
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 085-4609523
  ชื่อ : นายพิษณุพงศ์ ธนะคำดี
ตำแหน่ง : ข้าราชการ คศ.1
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 085-6452765
  ชื่อ : นายธนิตพงษ์ ลุละ
ตำแหน่ง : ข้าราชการ ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 093-3214957
ชื่อ : นายสายัณห์ พ่วงนาง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 082-8362966
ชื่อ : นายฤชุวี วงษ์ภูธรณ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 086-0956376
ชื่อ : นายเทพเมธา ฮาดดา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 096-9962389
ชื่อ : นายวิทยา เทษาวงค์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 080-0071076
ชื่อ : นายเทพพร หงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 063-4930660