สาขาวิชาโยธา

ชื่อ : นางสาวธิติมา พิมปัดชา (หัวหน้าสาขาวิชาโยธา)
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 087-9492420
ชื่อ : นางสาวอภิตญา ดีโคตร
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 093-0593964