งานสื่อการเรียนการสอน

ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? นางสาวพาวินี? แก้วก่อง
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ?พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? ?หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? บธ.บ.การบัญชี
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
?ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? นายพงษ์ศิริ? ดวงเกตุ
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ?เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? ?-
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ปวส.
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? การบัญชี
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??