งานประชาสัมพันธ์

ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายประสบสุข? อ้วนอ่อนตา
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ครู คศ.1
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นางรัตนา? โง่นลุน
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? –
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปวส.
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? การบัญชี
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นางสาวโลมรัตน์? วิชัยสูง
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? –
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปวส.
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? การบัญชี
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ?นางสาวชุติกาญจน์? ชมภูวัฒนา
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? –
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ??ศศ.บ.สังคมวิทยาและมนุยวิทยา
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นางสาวปรียานุช? อินทรบ
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? –
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน : 24 ต.ค. 2555
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายคมเพชร? มาตราช
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? –
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปวส.
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ไฟฟ้ากำลัง
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕
ชื่อ :
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? –
วุฒิ?:
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕