งานการเงิน

ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? นางอรพรรณ? เชื้อวงศ์พรหม
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ?ครูผู้ช่วย
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? ?หัวหน้างานการเงิน
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? ?คอมพิวเตอร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? นางสาวปรียานุช? บุญจู
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? เจ้าหน้าที่งานการเงิน
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ?-
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปวส.
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? การบัญชี
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? นางสาวโลมรัตน์? วิชัยสูง
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? เจ้าหน้าที่งานการเงิน
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ?-
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปวส.
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? การบัญชี
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??