งานการบัญชี

ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? นางสาวจิตตานันท์? นิพิฐชนะรักษ์
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ครูผู้ช่วย
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ?หัวหน้างานบัญชี
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? การบัญชี
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? นางสาวรัตนาภรณ์? บุญนาง
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบัญชี
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ?-
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ปวส.
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ?การบัญชี
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :??