ข้อมูลสถานประกอบการ

ชื่อสถานประกอบการ ร่วมทำ MOU กับ วิทยาลัยการอาชีพเซกา ระยะ 5 ปี ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2561 – 2565

ชื่อสถานสถานศึกษา ร่วมทำ MOU กับ วิทยาลัยการอาชีพเซกา ประจำปีการศึกษา 2562