บริการออนไลน์

999,999 คน ทำความดี

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1089711
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
631
2179
3879
1075338
25288
50723
1089711

Your IP: 54.224.103.239
2018-07-17 14:58
MetroPagina.com


 


 


 

 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 31 มกราคม 2561

 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560

 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) เลขที่ E003/2561 การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศ เรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาระครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ต้น 6 ล้อ

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่ใช้ในราชการ ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560

ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบช่วงล่างรถยนต์ชั้นสูงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ลงประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2559)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบช่วงล่างรถยนต์ชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลงประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559)


 

ประมวลภาพ กิจกรรมต่างๆ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ เนตรนารี ของอำเภอเซกา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

 รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เตรียมความพร้อม รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ สู่สถานศึกษาคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียน นักศึกษาใหม่ 2561

โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561


 


 


 

พิธีเปิดศูนย์อาชีวอาสาช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์2561


 

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560โดย ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เกียรติเป็นประธาน มอบใบประกาศนียบัตร

 


 

างสาวเยาวลักษณ์ ชมภูวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเซกาเป็นประธานในกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการและประกวดโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560ณ วิทยาลัยการอาชีพเซกา

 


 

นางสาวเยาวลักษณ์ ชมภูวัฒนาผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเซกา และคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดโครงการอาชีวะอาสาขับขี่ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561

โครงการแข่งทักษะวิชาชีพและการเปิดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอานาตคแห่งประเทศไทย ในวันที่ 2 พย. 2560

 

ผู้บริหาร วก.เซกา

วิสัยทัศย์วิทยาลัย

ทักษะเลิศล้ำ

คุณธรรมนำหน้า

พัฒนาสังคม

FACEBOOK วก.เซกา

รับสมัครนักเรียนออน์ไลน์/คลังข้อมูล

ที่อยู่ วิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

เลขที่ 99 หมู่ 4 ถนน เซกา-อากาศอำนวย ตำบล ซาง อำเภอ เซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

โทรศัพท์ : 042-490-644 โทรสาร : 042-490-647

e-mail : sekaicec@hotmail.com เว็บไซต์http://www.sekaicec.ac.th/