แนะนำวิทยาลัย

ล้างมือ 7 ขั้นตอน

วิทยาลัยเทคนิคเซกา

ที่อยู่สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเซกา
Seka Technical College
บ้านโคกบริการ เลขที่ 99 หมู่ 4
ถนน เซกา – อากาศอำนวย ตำบลซาง
อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38150
หมายเลขโทรศัพท์ 042-490644
หมายเลขโทรสาร 042-490647
E-mail sekaicec@hotmail.com
Facebook http://www.facebook.com/sekaicec1
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ AMS e-office : วิทยาลัยเทคนิคเซกา
แผนที่ตั้งสถานศึกษา {คลิก}
Google Map {คลิก}