แนะนำวิทยาลัย

ล้างมือ 7 ขั้นตอน

วิทยาลัยเทคนิคเซกา

(Seka Technical College)
เลขที่ 99 หมู่ 4 ถนน เซกา-อากาศอำนวย ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
โทรศัพท์ : 042-490-644 โทรสาร : 042-490-647 e-mail : sekaicec@hotmail.com
facebook : https://www.facebook.com/sekaicec1?epa=SEARCH_BOX